Το επιστημονικό προσωπικό της ECDM παρέχει και εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανικού,
κάποιες από τις οποίες είναι:

  • • Έλεγχος στατικής επάρκειας κατασκευής.
  • • Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας κτιρίου με έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος και οπλισμού.
  • • Μελέτη ενισχύσεων κατασκευής.
  • • Τεχνική έκθεση και πραγματογνωμοσύνη για τεχνικές αστοχίες.
  • • Έλεγχος σύμβασης έργου.
  • • Τεχνική αξιολόγηση ακινήτου.
1a
1a
1a
1a