Νέες υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων από 1/1/2016 ως προς τα ενεργειακά πιστοποιητικά

Σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων (Ν.4122/2013), αναμένεται να έχει και εμπορικό αντίκρισμα η ενεργειακή κατηγορία ενός ακινήτου. Στον εν λόγω νόμο αναφέρεται:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 12, σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ.

energy categories

Β. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, από 1.1.2016 είναι πλέον  υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 14, τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από είκοσι (20 kW) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) και τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW)  (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 15, τα συστήματα κλιματισμού συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης από δώδεκα κιλοβάτ (12 kW, δηλαδή 40.000BTU), πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη.

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 20, η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000€ έως 10.000€€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κλπ.

Ελπίζουμε ο νόμος αυτός να πείσει τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου είναι σημαντική και έχει άμεσο οικονομικό όφελος σε μικροοικονομικό επίπεδο του κάθε χρήστη κτιρίου, αλλά και μακροοικονομικό-εθνικό όφελος από την μείωση δαπανόμενης ενέργειας, καθαρότερο περιβάλλον κτλ.
1a
1a
1a
1a