Υγρομόνωση δώματος με ασφαλτόπανα στην Καισαριανή

Σε αυτό το ημιβατό δώμα της Καισαριανής, οι παλαιότερες στρώσεις υγρομόνωσης δεν είχαν εκτελεστεί σωστά και υπήρχε εισροή υδάτων εντός του διαμερίσματος. Μετά την απομάκρυνση των σαθρών... στοιχείων (παλιά ασφαλτόπανα, τσιμεντοειδή επαλειφόμενα, τσιμεντοκονίες κτλ), διαστρώθηκε λεπτή στρώση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας για την αύξηση των ρύσεων και στην συνέχεια ασφαλτικό βερνίκι και ασφαλτόπανα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ
1a
1a
1a
1a