Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καισαριανής

Μετά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής/ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης κλιματισμού, πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτρολογικές εργασίες, οι υδραυλικές εργασίες, η κατασκευή νέου μηχανοστασίου, η εγκατάσταση του ... συστήματος κλιματισμού (σύστημα συνδυασμού multi VRF και ανεξάρτητα split), οι επενδύσεις των μηχανημάτων και τέλος οι χρωματισμοί των νέων κατασκευών του Ι. Ναού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ
1a
1a
1a
1a